Securemail Basic

Säker e-post för den mindre organisationen

Skicka säker e-post med GDPR anpassning till ett konkurrenskraftigt pris.

Vad är Securemail Basic?

Securemail Basic omvandlar er e-post till en krypterad kommunikationskanal utan att ni märker av någon förändring i er e-post.

Tjänsten gör att ni kan skicka krypterad e-post från er vanliga Outlook eller Gmail, tjänsten är GDPR-anpassad vilket innebär att ni kan skicka så kallad känslig information (enligt Dataskyddsförordningen) direkt via er e-post.

Det är i grunden samma tjänster som en majoritet av Sveriges kommuner, ledande myndigheter samt stora svenska företag använder för att skydda sin e-post samt för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen.

Tjänsten är licensbaserad och går att köpa från 1 licens.

Tjänsten kräver ingen programvara eller utbildning utöver er vanliga e-post.

Minska era kostnader genom att använda Securemail Basic

Skicka känslig information via er e-post i stället för med brev och spara pengar.

Ersätt brev genom att använda Securemail Basic. Med tjänsten kan ni skicka känslig information direkt från er vanliga e-postklient.

Dokument som t. ex. lönespecifikationer, sjukintyg och sekretessbelagda uppgifter är exempel på sådana uppgifter som enligt Dataskyddsförordningen inte får skickas med okrypterad e-post. Med Securemail Basic kan ni skicka dessa uppgifter direkt från er vanliga e-post.

Hur fungerar det?

För att skicka krypterad e-post görs ett tillägg (suffix) till e-postadressen.

Tjänsten fungerar genom att använda suffix (tillägg) till mottagarens e-postadress enligt nedan.

För att skicka ett krypterat mejl används suffixet:
.sec
(Exempel: john.doe@gmail.com.sec)

För att skicka ett krypterat mejl med SMS-verifiering används suffixet:
.”telefonnummer”.sec
(Exempel: john.doe@gmail.com.0046700000000.sec)

Efter det första utskicket sparas e-postadressen med respektive suffix och behöver därför inte adderas igen.

Kom igång

Installation

Tjänsten kräver ingen installation av programvara. Däremot krävs det att din e-postklient konfigureras enligt våra instruktioner. När du köper tjänsten tillhandahåller vi dessa instruktioner. Vi kan även hjälpa till med denna konfigurering för en extra kostnad.

Kompatibilitet Securemail Basic

Företagslicens
150 kr/mån&anv
Domänlicens
130 kr/mån&anv
Skicka säker e-post via mobil, dator
och surfplatta utan extra programvara *
JaJa
Skicka obegränsat antal mejlJaJa
Tvåfaktorsverifiering med SMSJa (60 öre per
sms)
Ja (60 öre per
sms)
GDPR-anpassad (tillåtet att använda för
att skicka känslig information)
JaJa
Bifoga filerJaJa
Mottagaren ser avsändarens e-postadress som avsändareJaJa
Skicka och ta emot säker epostJaJa
En extern part kan initiera ett mejl till er **NejNej
Er epostdomän måste finnas hos Microsoft eller Google ***JaJa
Samtliga inom organisationen kan använda tjänstenNejJa
Bestäm antalet gånger mottagaren kan öppna mejletOutlook (Win)Outlook (Win)
Bestäm hur länge mejlet ska vara tillgängligt för mottagarenOutlook (Win)Outlook (Win)
Bestäm hur länge mejlet ska vara tillgängligt för mottagaren
efter att det är läst
Outlook (Win)Outlook (Win)
Inaktivera möjligheten för mottagaren att svara på mejletOutlook (Win)Outlook (Win)
Inaktivera möjligheten för mottagaren att vidarebefordra
mejlet
Outlook (Win)Outlook (Win)

Betalning sker årsvis och avtalet tecknas på 24 månader
*Tjänsten fungerar oavsett vilken tjänst ni använder för att nå er epost t. ex. via webbläsaren eller outlook.
** En extern person utanför företagets organisation kan initiera ett säkert mejl till licenstagarna utan att själv ha tjänsten.
*** Detta innebär att gratiskonton så som till exmepel Gmail, Hotmail, Yahoo m.m. inte fungerar med denna tjänst.

Vanliga frågor om Securemail Basic

Avtalet löper i 24 månader och förlängs automatiskt 12 månader åt gången om uppsägning inte sker senast 3 månader innan den, vid var tid, innevarande avtalsperioden löper ut.

Funktionen kostar inte extra. Däremot debiteras varje SMS-verifikation med 0,60 kr utöver licenskostnaden.

Avtalet förnyas automatiskt om uppsägning inte sker senast 3 månader innan den, vid var tid, innevarande avtalsperioden löper ut.

Ja, filer upp till 33 mb kan bifogas.

Nej, för närvarande löper avtalet på 24 månader.

Vi erbjuder både faktura och kortbetalning.

Företagslicens: Varje licens kopplas till en specifik e-postadress. Vid köp uppger ni vilken e-postadress som respektive licens ska kopplas till.

Domänlicens: Licensen kopplas till en specifik domän och därmed kan alla epostadresser med den specifika domänen använda tjänsten. Ni måste därmed köpa så många licenser som ni har epostadresser.

Företagslicens: Varje licens kopplas till en specifik epostadress.

Domänlicens: Licensen kopplas till en specifik domän och därmed kan alla epostadresser med den specifika domänen använda tjänsten. Ni måste därmed köpa så många licenser som ni har epostadresser.

Om ni väljer att skicka e-post med sms-verifiering uppnås en säkerhetsnivå som kan likställas rekommenderat brev.

Genom att lägga till .sec efter den e-postadress som ni skickar e-post till.

T. ex. info@lenito.se.sec

Genom att lägga till ett telefonnummer samt .sec efter den e-postadress som ni skickar e-post till.

T. ex. info@lenito.se.0046700000000.sec

Telefonnumret måste aldrig skrivas på följande vis:

00 = Internationellt nummerprefix
46 = Landsnummer
700000000 = mobilnummer

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Du kan nå oss via kontaktformuläret, e-post eller på 010-2222 020, våra öppettider är 08.00-17.00

Genom att ringa. Föredrar ni e-post eller kontaktformulär kan ni räkna på ett svar inom 18 timmar.

Ja, tjänsten uppfyller kraven i GDPR vilket betyder att ni kan skicka känslig information från er e-post. Samma tjänst nyttjas av en majoritet av Sveriges kommuner samt många organisationer och företag.

Från att ni ingått ett avtal med oss tar det högst 24 timmar att komma igång och börja använda tjänsten.

Ja, genom att använda våra tjänster kan ni skicka känsliga personuppgifter via e-post och behöver därmed  inte skicka fysiska brev. På så sätt kan ni spara in kostnader på administration, kuvert och frimärken. Genom att skicka e-post med SMS eller bankID-verifiering uppnår ni en säkerhetsnivå motsvarande rekommenderat brev.