FAQ

Allmänt

Ja, länker till https://sakermail.se är säkra. De är en del av tjänsten Securemail Basic.

Klicka här för att läsa mer om tillägget för Outlook (Windows). OBS pluginet stöder endast operativsystemet Windows.

Ja, filer kan bifogas. Hur stora filer som kan skickas bestäms av er organisations begränsningar hos er e-postleverantör.

Avtalet löper i 24 månader och förlängs automatiskt 12 månader åt gången om uppsägning inte sker senast 3 månader innan den, vid var tid, innevarande avtalsperioden löper ut.

Nej, för närvarande löper våra avtal på 24 månader.

Avtalet förnyas automatiskt om uppsägning inte sker senast 3 månader innan den, vid var tid, innevarande avtalsperioden löper ut.

Funktionen kostar inte extra. Däremot debiteras varje SMS-verifikation med 0,60 kr utöver licenskostnaden.

Securemail Basic

Securemail Basic tillåter licenstagaren att skicka krypterad epost och mottagaren att besvara eposten.
Securemail Full innehåller utöver Securemail Basic’s funktioner även en möjlighet för externa personer att initiera krypterad epost till licenstagaren.

Genom att lägga till .sec efter den e-postadress som ni skickar e-post till.

T. ex. info@lenito.se.sec

Genom att lägga till ett mobiltelefonnummer i epostadressen som du skickar till följt av .sec. T ex john.doe@gmail.com.0046700000000.sec

Telefonnumret måste skrivas enligt följande regel:
– Internationellt nummerprefix
– Landsnummer
– Telefonnummer

För Sverige blir det:
– 00 (internationellt nummerprefix)
– 46 (landsnummer)
– 7XXXXXXXX (telefonnummer)

Securemail Full

Genom att lägga till suffixet .s bakom epostadressen.
Ex: john.doe@gmail.com.s

Genom att lägga till ett mobiltelefonnummer i epostadressen som du skickar till följt av .s. T ex john.doe@gmail.com.0046700000000.s

Telefonnumret måste skrivas enligt följande regel:
– Internationellt nummerprefix
– Landsnummer
– Telefonnummer

För Sverige blir det:
– 00 (internationellt nummerprefix)
– 46 (landsnummer)
– 7XXXXXXXX (telefonnummer)

Hittade du inte svar på din fråga?

Kontakta oss via knappen nedan så hjälper vi till att hitta svar på din fråga.