Säker E-post anpassad för gdpr

Skicka känslig information direkt från er vanliga e-post

Utan programvara, utan utbildning.

Säker e-post

Viktig information skickas inte med vykort, så varför används okrypterad epost?

Lenito erbjuder GDPR-anpassade produkter för säker datakommunikation till företag och organisationer. Våra produkter inkluderar säker e-post, säker filöverföring samt digital signering. De lösningar vi erbjuder är startskottet för utfasandet av brev som kommunikationsmedel för känslig information.

Produkterna är särskilt anpassade för att ge alla organisationer, oavsett storlek, möjligheten att skicka känslig information och filer på ett säkert sätt till en rimlig kostnad.

Lenito’s tjänster är banbrytande enkla.
Löste alla våra funderingar på ett snabbt och smidigt sätt!
Vi rekommenderar Lenitos e-posttjänster!

Personuppgifter så som hälsa, medlemskap i fackförening, politiska åsikter, etniskt ursprung, sexualliv och religiös övertygelse är exempel på känsliga uppgifter som enligt GDPR måste skyddas bakom krypterad kommunikation. Även uppgifter om löner, lagöverträdelser, sociala förhållanden mm. anses vara särskilt skyddsvärda.


Säker e-post innebär att all kommunikation mellan avsändaren och mottagaren är krypterad. Genom att använda krypterad e-post slipper ni skicka känslig information genom fysiska brev.


Lenito tillhandahåller en licensbaserad tjänst som omvandlar er vanliga e-postklient till en krypterad kommunikationskanal. Tjänsten erbjuder bl. a skickande av information så som lönespecifikationer, domar, avtal och annan känslig information direkt från er vanliga e-postklient.

Genom att ringa. Föredrar ni e-post kan ni räkna på ett svar inom 24 timmar.

Ja, våra tjänster uppfyller de krav på kryptering som ställs i lagstiftningen. Samma tjänster nyttjas av en majoritet av Sveriges kommuner samt många organisationer och företag.

Från att ni ingått ett avtal med oss tar det högst 24 timmar att komma igång och börja använda tjänsten.

Ja, genom att använda våra tjänster behöver ni inte längre skicka vanliga brev och kan på så sätt spara in kostnader på administration, kuvert och frimärken. Genom att skicka e-post med sms eller bankid-verifiering uppnår ni en säkerhetsnivå motsvarande rekommenderat brev.