Securemail Full.

En GDPR-anpassad kommunikationslösning
via er e-post

Skicka och ta emot känsliga personuppgifter via e-post på ett GDPR-anpassat sätt.

Vad är Securemail Full?

Securemail Full omvandlar er e-post till en krypterad kommunikationskanal.

Tjänsten gör att ni kan skicka krypterad e-post oavsett om ni använder er dator, mobil eller surfplatta. Tjänsten är GDPR-anpassad vilket innebär att ni kan skicka så kallad känslig information (enligt Dataskyddsförordningen) direkt via er e-post.

Utöver att ni kan skicka känslig information från er vanliga e-post tillåts även era kunder eller motparter att skicka känslig information till er organisation utan att de själva har tjänsten.

Tjänsten kräver ingen programvara eller utbildning utöver er vanliga e-post.

Det är i grunden samma tjänst som en majoritet av Sveriges kommuner, ledande myndigheter samt stora svenska företag använder för att skydda sin e-post samt för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen.

Låt era kunder skicka känslig information till er organisation

Med denna tjänst kan ni både skicka och ta emot känsliga personuppgifter.

Med Securemail Full får er organisation en egen dedikerad webbplats dit era kunder eller samarbetspartners kan surfa för att skicka säker e-post till er organisation. Detta innebär att ni kan säkerställa att även den information som era kunder önskar skicka till er sker på ett krypterat och GDPR-anpassat sätt. Sidan anpassas till er grafiska profil och får en URL som är kopplad till er domän.

Administrera era licenser

Byt, lägg till och ta bort användare på egen hand.

Vi tillhandahåller ett webbgränssnitt där ni själva kan administrera era licenser. Om en medarbetares anställning upphör, pausas eller om nya personer anställs kan ni själva tilldela en licens utan att kontakta oss.

Stoppa amerikansk tillgång till känslig information (Cloud Act)

En helt molnbaserad lösning på servrar lokaliserade i Sverige.

Genom Cloud Act (2018) har amerikanska myndigheter mycket långtgående befogenheter att kräva att amerikanska företag lämnar ut information från deras servrar, oavsett var servrarna är lokaliserade. Det innebär att företag världen över numera måste väga riskerna med att lagra känslig information i servrar som tillhör amerikanska bolag.

Då våra servrar är baserade i Sverige och ägs av Lenito AB omfattas de inte av Cloud Act.

Securemail Full går att köpa som en helt molnbaserad lösning istället för att använda tjänsten via er vanliga e-postklient, som Microsoft 365 eller Google Workspace. Det innebär att all information lagras i molnet till istället för i deras servrar.

Hur fungerar det?

För att skicka krypterad e-post görs ett tillägg (suffix) till e-postadressen.

Tjänsten fungerar genom att använda suffix (tillägg) till mottagarens e-postadress enligt nedan.

För att skicka ett krypterat mejl används suffixet:
.s
(Exempel: john.doe@gmail.com.s)

För att skicka ett krypterat mejl används suffixet:

.”telefonnummer”.s
(Exempel: john.doe@gmail.com.0046700000000.s)

Efter det första utskicket sparas e-postadressen med respektive suffix och behöver därför inte adderas igen.

Vanliga frågor om Securemail Full

Avtalet löper i 24 månader och förlängs automatiskt 12 månader åt gången om uppsägning inte sker senast 3 månader innan den, vid var tid, innevarande avtalsperioden löper ut.

Funktionen kostar inte extra. Däremot debiteras varje SMS-verifikation med 0,60 kr utöver licenskostnaden.

Avtalet förnyas automatiskt om uppsägning inte sker senast 3 månader innan den, vid var tid, innevarande avtalsperioden löper ut.

Ja, filer upp till 33 mb kan bifogas.

Nej, för närvarande löper avtalet på 24 månader.

Vi erbjuder både faktura och kortbetalning.

Varje licens kopplas till en specifik e-postadress. Vid köp uppger ni vilken e-postadress som respektive licens ska kopplas till.

Användarbaserad licens: Varje enskild licens kopplas till en specifik epostadress.

Företagslicens: Licensen kopplas till en specifik domän och därmed kan alla epostadresser med den specifika domänen använda tjänsten. Ni måste därmed köpa så många licenser som ni har epostadresser.

Vad kostar Securemail Full?

Användarlicens
Begär offert
Företagslicens
Begär offert
Skicka säker e-post via mobil, dator
och surfplatta utan extra programvara *
JaJa
Tvåfaktorsverifiering med SMSJa (60 öre per
sms)
Ja (60 öre per
sms)
GDPR-anpassad (tillåtet att använda för
att skicka känslig information)
JaJa
Bifoga filerJaJa
Mottagaren ser avsändarens e-postadress som avsändareJaJa
Skicka och ta emot säker epostJaJa
En extern part kan initiera ett mejl till er **JaJa
Er epostdomän måste finnas hos Microsoft eller Google ***JaJa
Samtliga inom organisationen kan använda tjänstenNejJa
Bestäm antalet gånger mottagaren kan öppna mejletOutlook (Win)Outlook (Win)
Bestäm hur länge mejlet ska vara tillgängligt för mottagarenOutlook (Win)Outlook (Win)
Bestäm hur länge mejlet ska vara tillgängligt för mottagaren
efter att det är läst
Outlook (Win)Outlook (Win)
Inaktivera möjligheten för mottagaren att svara på mejletOutlook (Win)Outlook (Win)
Inaktivera möjligheten för mottagaren att vidarebefordra 
mejlet
Outlook (Win)Outlook (Win)

Betalning sker årsvis och licensen gäller i 24 månader
*Tjänsten fungerar oavsett vilken tjänst ni använder för att nå er epost t. ex. via webbläsaren eller outlook.
** En extern person utanför företagets organisation kan initiera ett säkert mejl till licenstagarna utan att själv ha tjänsten.
*** Detta innebär att gratiskonton så som till exmepel Gmail, Hotmail, Yahoo m.m. inte fungerar med denna tjänst.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Du kan nå oss via kontaktformuläret, e-post eller på 010-2222 020, våra öppettider är 08.00-17.00

Genom att ringa. Föredrar ni e-post eller kontaktformulär kan ni räkna på ett svar inom 18 timmar.

Ja, tjänsten uppfyller kraven i GDPR vilket betyder att ni kan skicka känslig information från er e-post. Samma tjänst nyttjas av en majoritet av Sveriges kommuner samt många organisationer och företag.

Från att ni ingått ett avtal med oss tar det högst 24 timmar att komma igång och börja använda tjänsten.

Ja, genom att använda våra tjänster kan ni skicka känsliga personuppgifter via e-post och behöver därmed  inte skicka fysiska brev. På så sätt kan ni spara in kostnader på administration, kuvert och frimärken. Genom att skicka e-post med SMS eller bankID-verifiering uppnår ni en säkerhetsnivå motsvarande rekommenderat brev.