Säkerhet, personlig integritet och enkelhet

Vi ökar cybersäkerheten i samhället genom att erbjuda den enklaste lösningen för säk kommunikation

Beprövade tjänster som används av statliga myndigheter

Grunden i vår verksamhet är att värna om den personliga integriteten och allmänna säkerheten i cybervärlden. Samma tjänster som i dag används av ledande myndigheter och försvarsindustrier i flera europeiska länder vill vi göra tillgängliga för alla verksamheter, oavsett storlek.

För att förhindra otillbörlig åtkomst krypteras all information på ett sätt som bedöms vara tillfredsställande av ledande aktörer inom säkerhet. Som ett led i vårt arbete för personlig integritet är alla våra servrar lokaliserade i Sverige.

Mer än 30 års erfarenhet av IT-säkerhet

Lenito har samlat ett team av yrkeskunniga med mer än 30 års erfarenhet av IT-säkerhet. Våra medarbetare har implementerat, startat och drivit säker e-post och andra kommunikationsverktyg för några av Sveriges största företag och myndigheter.

Vår vision är att öka integriteten och säkerheten för e-post, som i dag är det mest använda kommunikationsmedlet. Tillsammans med ett kunnigt och sammansvetsat team erbjuder vi GDPR-anpassade tjänster till ett konkurrenskraftigt pris, även för de minsta organisationerna. Allt för att ni ska få en säker kommunikation.

Toni Naccache

IT-chef

Toni har en mycket lång erfarenhet av IT och säkerhet. Han har bland annat satt upp och driftat bland annat Securemail hos några av Sveriges största statliga myndigheter och ett stort antal kommuner

maila Toni med securemail

Trusted by


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Du kan nå oss via kontaktformuläret, e-post eller på 010-2222 020, våra öppettider är 08.00-17.00

Nej, däremot har våra medarbetare installerat och skött driften för ett stort antal kommuner och statliga myndigheter.

Bland våra kunder finner ni företag och organisationer från alla branscher, från vårdbolag till advokatfirmor och icke vinstdrivande organisationer (NGO).

Ja, våra tjänster uppfyller de krav på kryptering som ställs i Dataskyddsförordningen (GDPR). Samma tjänster nyttjas av en majoritet av Sveriges kommuner samt många organisationer och företag för att skicka och ta emot känslig information.

Från att ni ingått ett avtal med oss tar det högst 24 timmar att komma igång och börja använda tjänsten.

Ja, genom att använda våra tjänster behöver ni inte längre skicka vanliga brev och kan på så sätt spara in kostnader på administration, kuvert och frimärken. Genom att skicka e-post med sms eller bankid-verifiering uppnår ni en säkerhetsnivå motsvarande rekommenderat brev.