Lenito Concept

Lenito Concept bygger på att tillhandahålla världsledande säkerhet för kommunikation via e-post som tidigare endast varit tillgängliga för större samhällsaktörer och företag för alla företag och organisationer, små som stora.

Vår vision är att cybersäkerhet ska vara prisvärt och tillgängligt.

GDPR

GDPR anger att viss typ av information måste skickas med krypterad e-post, t ex. lönespecifikationer, privata fakturor med personliga uppgifter, sjukdomstillstånd och hälsa, graviditet, läkarbesök, funktionshinder och patientjournaler.

Sekretess

Många företag, organisationer och myndigheter hanterar sekretessbelagd information, till exempel vissa typer av avtal, personuppgifter och patientjournaler. Informationen kan vara sekretessbelagd på grund av lagstiftning eller avtal. Möjligheterna att dela sådan information digitalt har tidigare varit mycket begränsad.

Krypterad e-post

All dataöverföring mellan er mailserver och vår server är krypterad. Krypteringen håller en sådan standard att statliga myndigheter och säkerhetsbolag i dag använder vår tjänst.

Serverintegritet

Våra servrar är lokaliserade i Sverige hos svenska IT-leverantörer. Som kund kan du därför vara helt trygg med att använda våra tjänster.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Du kan nå oss via kontaktforumläret, epost eller på telefon 010-2222 020 09.00-17.00

Genom att ringa. Föredrar ni e-post kan ni räkna på ett svar inom 24 timmar.

Ja, våra tjänster uppfyller kraven i GDPR vilket betyder att ni kan skicka känslig information och alla typer av personuppgifter från er e-post. Våra

Nedan redovisas en jämförelse.

Vanlig e-post=Fysiska vykort

Securemail=Fysiska brev

Securemail med verifiering med SMS/bankID=Rekommenderat brev eller stämningsmannadelgivning

Ja, genom att använda våra tjänster behöver ni inte längre skicka vanliga brev och kan på så sätt spara in kostnader på administration, kuvert och frimärken. Genom att skicka e-post med sms eller bankid-verifiering uppnår ni en säkerhetsnivå motsvarande rekommenderat brev.