Securemail och GDPR för revisorer/redovisningsbyråer: Skydd av känslig löneinformation

säker e-post för revisor

Som revisor/redovisningskonsult är du ansvarig för att hantera känslig ekonomisk information för dina kunder. Detta inkluderar lönedata, som kan innehålla känslig personlig information som personnummer och löneinformation. Med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) på plats är det viktigare än någonsin att se till att denna information skyddas när den skickas via e-post.

En lösning på detta problem är användningen av SecureMail. SecureMail är en säker e-posttjänst som gör det möjligt att kryptera din e-post och dina bilagor, vilket garanterar att den information du skickar är skyddad från obehörig åtkomst. Detta är särskilt viktigt när du skickar löneinformation, eftersom ett dataintrång av denna typ av information kan få allvarliga konsekvenser för både dina kunder och ditt företag.

Hur Securemail fungerar

SecureMail fungerar genom att kryptera e-post och bilagor med hjälp av en säker krypteringsalgoritm. Detta innebär att informationen är oläsbar för alla som inte har dekrypteringsnyckeln. Mottagaren av e-postmeddelandet måste ha dekrypteringsnyckeln för att kunna läsa e-postmeddelandet och bilagorna.

Ett sätt att tillhandahålla dekrypteringsnyckeln är att skicka den separat, via en säker metod som en lösenordsskyddad fil eller ett telefonsamtal. Ett annat sätt är att använda SecureMails inbyggda nyckelutbytesfunktion som möjliggör ett säkert utbyte av nycklar mellan avsändare och mottagare. Detta gör det enkelt för båda parter att få tillgång till den krypterade informationen utan att behöva ta ytterligare steg.

Överensstämmelse med GDPR

I och med genomförandet av GDPR är det viktigt att se till att EU-medborgarnas personuppgifter skyddas. Detta inkluderar dina kunders löneinformation, som kan innehålla känslig personlig information som personnummer. SecureMail hjälper till att säkerställa efterlevnaden av GDPR genom att tillhandahålla en säker metod för att skicka denna information.

Dessutom kan du med SecureMail spåra när och av vem e-postmeddelandet lästes, vilket ger ytterligare en säkerhets- och efterlevnadsnivå. Den här funktionen kan hjälpa dig att visa att du uppfyller kraven i händelse av en revision eller utredning.

Lätt att använda

En av de bästa sakerna med SecureMail är att det är lätt att använda. Du kan skicka krypterade e-postmeddelanden och bilagor direkt från din e-postklient, utan att du behöver ytterligare programvara eller utbildning. Detta gör det enkelt för dig att börja använda SecureMail för att skydda dina kunders löneinformation direkt.

Kostnadseffektivt

En annan fördel med SecureMail är att det är en kostnadseffektiv lösning för att skydda känslig löneinformation. Eftersom det inte krävs någon ytterligare programvara eller hårdvara kan den användas av företag av alla storlekar. Och med överkomliga prisplaner är det ett kostnadseffektivt sätt att följa GDPR och skydda dina kunders känsliga information.

Slutsats

Som revisor är det viktigt att skydda dina kunders känsliga löneinformation när du skickar den via e-post. SecureMail är en säker e-posttjänst som gör att du kan kryptera dina e-postmeddelanden och bilagor, vilket säkerställer att den information du skickar är skyddad från obehörig åtkomst. Den bidrar också till att säkerställa efterlevnad av GDPR, är lätt att använda och kostnadseffektiv. Genom att använda SecureMail kan du känna dig trygg med att dina kunders löneinformation är säker, samtidigt som du skyddar ditt företag från dataintrång.